aanbestedingen voor leveranciers van schoonmaakmiddelen in de gemeente Bloemfontein

Productieomgeving

Samenwerkende partner

De nieuwste schoonmaakaanbestedingen en gegunde opdrachten ...- aanbestedingen voor leveranciers van schoonmaakmiddelen in de gemeente Bloemfontein ,Sep 13, 2018·Voor de 9 percelen die onder hoofdperceel 1 vallen geldt dat de deelname conform artikel 2.82 van de Aanbestedingswet is voorbehouden. Voor de 12 percelen die onder hoofdperceel 2 vallen geldt dat voorbehoud niet. Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30% Soort aanbesteding: Europees Status en datum: Gegund op 15-08-2018Logistiek+ NR8 by KennisDC Logistiek Gelderland - IssuuBij de start in januari 2014 waren vier leveranciers van schoonmaakmiddelen en kantoorartikelen betrokken. ... is verantwoordelijk lijngrafiek in Figuur 7. voor 75% van de leveringen (249 ...Alpheios International (Heerlen) wint aanbesteding en mag ...

Op basis van de historie factuurwaarde (jaren 2017/2018/2019) bedraagt de gemiddelde opdrachtwaarde 36.000 euro (exclusief btw) per jaar. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Optioneel kan de overeenkomst met 3 keer 1 jaar verlengd worden. In totaal schreven drie partijen zich op deze aanbesteding in.

vng.nl

Daarnaast kan de gemeente op grond van de artikelen 2.1.4, eerste en tweede lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.7 en 2.3.6, derde lid, van de Wmo 2015: - bepalen dat cliënten voor algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, en maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn;

Gemeenteblad 2020, 5897 | Overheid.nl > Officiële ...

Voor de opstapzone en de eerste drie gereisde zones per rit geldt een gereduceerd tarief. Het opstaptarief bedraagt € 0,70 (gereduceerd tarief). Voor gebruik van de regiotaxi is de cliënt per verreden zone een ritbijdrage verschuldigd van € 0,70; voor de vierde en vijfde zone van …

Bedrijfsvoering | Duurzaam Doen

Worden de KPI’s niet behaald dan volgt een verbeterplan met concrete acties. De aanbestedingen voor dit jaar worden getoetst aan het afvalbeleid en in samenspraak met de Green Office ingericht. Horeca & Catering in 2020. De horecavoorzieningen van de HU zijn vanaf 15 …

Gemeenteblad 2019, 320270 | Overheid.nl > Officiële ...

De afhandeling van de facturen vindt rechtstreeks plaats tussen de leveranciers en de gemeente. De hoogte van een door het college te verstrekken woonvoorziening in de kosten van tijdelijke huisvesting is gelijk aan de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 onderdeel a van de Wet op de ...

Aanbesteding op beste prijs-kwaliteit verhouding - Code ...

Aanbesteding op beste prijs-kwaliteit verhouding Het toepassen van beste prijs-kwaliteitsverhouding is een methode om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever beoordeelt de inschrijving niet alleen op prijs, maar ook op andere (kwaliteits)criteria. Alleen bij uitzondering mag het criterium laagste prijs of laagste kosten nog worden toegepast volgens de Aanbestedingswet 2012. De ...

Schoonmaak Aanbesteding - Vinden.nl

Antwoorden. Aanbesteding schoonmaak SCOH: zo kom je van 30 naar 3 ... facto.nl. Aanbesteding schoonmaak SCOH: zo kom je van 30 naar 3 leveranciers. 10 december 2018. De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden werkte tot voor kort met zo’n 30 schoonmaakdienstverleners voor de schoonmaak van alle schoollocaties. Bij een recente schoonmaakaanbesteding is dat aantal …

2 Management accounting - De verschillende onderwerpen ...

Voor externe rapportering worden de productiekosten doorberekend in de waarde van de voorraden, terwijl de niet-productiekosten enkel het resultaat van de betrokken periode beinvloeden (zie verder). Deze pre- en postproductiekosten worden in de traditionele kostprijssystemen als …

INTO business Haarlemmermeer Lente 2020 by INTO ... - Issuu

Gelukkig kan de gemeente ook als eerste profiteren van de nieuwe economie. Dit omdat de gemeente nauw in verbinding staat met de rest van de wereld door de luchthaven Schiphol. 25% van de ...

ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN …

Vanaf de start van het beleid vormt circulariteit het 1e speerpunt binnen MVI. Energieneutraal Door de gemeenteraad is in 2016 vastgesteld dat de gemeente volledig energieneutraal moet zijn in 2050. Hieruit volgt een 2e speerpunt voor MVI: energieneutraal. Binnen de regio Zuidoost Brabant is gemeente Someren één van de koplopers met

Duurzaam aanbesteden volgens Verhoeven & Partners ...

De AgentschapNL-criteria bieden een goede start voor één van de drie P’s, te weten Planet, maar missen vooral elementen van de andere twee P’s: Profit en in hoge mate People. In de MAL zitten daarom niet minder dan 21 criteria voor People, waaronder opleiding, vrijheid van vereniging, werkgelegenheid en veiligheid.

Duurzaam is de trend | Het Parool

Ook de gemeente Amsterdam hoopt binnenkort op haar website een overzicht te plaatsen met daarop alle duurzame ondernemers, leveranciers en diensten in Amsterdam. Wethouder van …

Schoonmaakcontracten - Service Management

Openstaande aanbesteding: Avans Hogeschool Tilburg. Opdrachtgever: Avans Hogeschool Tilburg Werkzaamheden: Perceel 1 = Het verzorgen van alle benodigde schoonmaakactiviteiten voor alle gebouwen van Avans en de handling en de algehele aansturing van de leverancier van Perceel 2 voor wat betreft de sanitaire middelen./ Perceel 2 = Het leveren van Full-service dienstverlening op basis van …

Alpheios International (Heerlen) wint aanbesteding en mag ...

Op basis van de historie factuurwaarde (jaren 2017/2018/2019) bedraagt de gemiddelde opdrachtwaarde 36.000 euro (exclusief btw) per jaar. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Optioneel kan de overeenkomst met 3 keer 1 jaar verlengd worden. In totaal schreven drie partijen zich op deze aanbesteding in.

Alpheios International (Heerlen) wint aanbesteding en mag ...

Op basis van de historie factuurwaarde (jaren 2017/2018/2019) bedraagt de gemiddelde opdrachtwaarde 36.000 euro (exclusief btw) per jaar. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Optioneel kan de overeenkomst met 3 keer 1 jaar verlengd worden. In totaal schreven drie partijen zich op deze aanbesteding in.

Gemeenteblad 2020, 141567 | Overheid.nl > Officiële ...

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet hoger mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het verlenen van adequate ondersteuning in natura.

Gemeenteblad 2019, 320270 | Overheid.nl > Officiële ...

De afhandeling van de facturen vindt rechtstreeks plaats tussen de leveranciers en de gemeente. De hoogte van een door het college te verstrekken woonvoorziening in de kosten van tijdelijke huisvesting is gelijk aan de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 onderdeel a van de Wet op de ...

INKOOP- EN AANBESTEDINGSPROCEDURE - PDF Free Download

6 De inkoopwaarde van de opdracht is belangrijk om dat het evident is dat we bij de aanschaf van een balpen ons anders dienen te gedragen dan bij de het afsluiten van bijvoorbeeld een meerjarige raamovereenkomst voor rolstoelen. Het inkooprisico is van belang omdat dit aangeeft hoe vrij de gemeente zich kan of wil bewegen op de markt. Zijn er veel leveranciers die de producten kunnen …

Service Management 07 08 2013 by Vakmedianet - Issuu

Jul 08, 2013·In eerste instantie bedacht voor de gemeente Den Haag, maar nu overgenomen door de EU. ... Het doel is om ‘kwaliteit’ in aanbestedingen de rol te geven die het verdient. ... De leverancier van ...

Gemeente Venlo zoekt leverancier voor schoonmaakmaterialen ...

Sep 28, 2020·De gemeente Venlo heeft een aanbesteding uitgeschreven om een leverancier te vinden voor schoonmaakmiddelen, -materialen en machines. Het gaat hierbij om het leveren van schoonmaakmiddelen,- materiaal en machines ten behoeve van het onderhoud van het gemeentelijke zwembad, diverse gymzalen en sporthallen, met als doel het schoon houden en ...

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen - PDF Free Download

2 1. Waarom een workshop van Max Havelaar? Max Havelaar bestaat uit 2 structuren CVBA: Keurmerkorganisatie Werken aan het aanbod van Fairtrade gecertificeerde producten. = Certificatie, relaties met bedrijven, marketing voor het label VZW: Sensibilisering Werken aan de vraag naar fairtradeproducten = Campagnes (LT en KT), lobby en communicatie Ondersteuning overheden bij aanbestedingen 2.

Aanbestedingen

De wens van de klant is het nieuwe uitgangspunt voor de leverancier De markt ontwikkelt zich snel en dat is goed zichtbaar in de wereld van facilitair management, inkoop en aanbestedingen. Oude rollen worden losgelaten: de inkoper gedraagt zich niet meer als waakhond maar opent zijn deuren, zodat de verkoper naar oplossingen kan zoeken in …

Publicaties i.v.m. circulair aankopen in Vlaanderen

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de FOD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de …

Onderwerpen A-Z - Ondernemers - Gemeente Staphorst

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om anders om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen, onder andere door preventie en afvalscheiding. Daarom wordt in de gemeente Staphorst sinds 2012 gewerkt met het principe van omgekeerd inzamelen; een vooruitstrevende manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op de inzameling van ...