aërosol luchtverfrisser sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

California Scents | Air Freshener for Home, Car ...- aërosol luchtverfrisser sds ,California Scents® was founded in 1992, when the first Spillproof canister rolled off the production line. Since then the company has grown into a global provider of high quality air freshening products.300ml Refillable Aerosol Spray Can - Buy Luchtverfrisser ...300ml Refillable Aerosol Spray Can , Find Complete Details about 300ml Refillable Aerosol Spray Can,Luchtverfrisser,Kamer Spuiten,Luchtverfrisser from Supplier or Manufacturer-Ningbo Airsto Import & Export Co., Ltd.Veiligheidsinformatiebladen - Home | Exclusiva

Zeer licht ontvlambare aerosol (Categorie 1), H222,H229 Irriteert de ogen (categorie 2), H319 Veiligheidsinformatieblad voor Tork Citrus Air Freshener Spray Tork Luchtverfrisserspray met Citrusgeur. Pagina 1 van 13 Netherlands (Dutch) SDS-ID: 21479

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens …

Bladzijde: 3/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 24.04.2017 Versienummer 64 Herziening van: 24.04.2017

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Eco Multi

Aerosol, Categorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229). Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, buiten eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie paragrafen 3 en 8). Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.

SAFETY DATA SHEET

Fluid Film® Aerosol (AS) Revision Date 05/20/2015 Page 4 / 9 7. HANDLING AND STORAGE Precautions for safe handling Handling Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Do not puncture or incinerate cans. Contents under pressure.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Nov 21, 2019·Trade Name: WD-40 Aerosol Product Use: Lubricant, Penetrant, Drives Out Moisture, Removes and Protects Surfaces From Corrosion Restrictions on Use: None identified SDS Date Of Preparation: November 21, 2019 Canadian Office: WD-40 Products [Canada] Ltd. P.O. Box 220 Toronto, Ontario M9C 4V3 Information Phone #: (416) 622-9881

Veiligheidsinformatiebladen - Exclusiva bv

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +31 30 69 84 666 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) Geurkiller ...

Productnaam (Aerosol) Geurkiller Product nummer A234-1 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Vendor Spring Blossom Pagina 3/13 Uitgiftedatum : 10-12-2013 Vervangt uitgifte d.d : 28-08-2011 INFO CARE MSDS Propaan-2-ol 5 - < 10 67-63-0 200-661-7 F; Xi 11-36-67

Veiligheidsinformatiebladen - Essity

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +31 30 69 84 666 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

Handschoen nitrile efficient plus poedervrij lichtblauw/M ...

Air fresh : luchtverfrisser - navulling - citroen - aerosol - 75 ml. Artikel: 518066. EAN 7322540030082. Voeg toe aan bestelsjabloon. Voeg toe aan offerte. Tork. Air fresh : luchtverfrisser - navulling - citroen - aerosol - 75 ml. Voeg toe aan bestelsjabloon ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMBI-PUR FLUSH TEA …

Datum vorige SDS : 02/10/2007 Datum van uitgifte : 19/03/2008 Versie : 6.0 Wijzigingen : De inhoud van de volgende hoofdstukken is veranderd: 2 en 16. Datum van uitgifte : …

Page Under Construction

Just give us a Shout. We pledge to go AllOut to help. Looking for something else? Fantastik. Search for it below.

Bladzijde: 1/6 Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

· Toepassing van het product: Luchtverfrisser voor professioneel gebruik. · Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: Diversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht, Nederland Tel. 030-2476911 Email: [email protected] · Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre

Swak natural insecticide aerosol vliegen ACTIE - Alaerts Shop

Swak natural insecticide aerosol - material safety data sheet (MSDS fiche) Bij ons bent u zeker van de beste deal dankzij onze LAAGSTE PRIJS GARANTIE: Treft u ondanks onze laagste prijs op de dag van aankoop een lagere prijs voor dit product, aan dezelfde voorwaarden, dan passen wij onze prijs aan voor u!

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) Blast Apple Spice

Productnaam (Aerosol) Blast Apple Spice Product nummer A228-3 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Vendor Spring Blossom Pagina 3/13 Uitgiftedatum : 10-12-2013 Vervangt uitgifte d.d : 28-08-2011 INFO CARE MSDS Propaan-2-ol 5 - < 10 67-63-0 200-661-7 F; Xi 11-36-67

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) Blast Apple Spice

Productnaam (Aerosol) Blast Apple Spice Product nummer A228-3 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of

SAFETY DATA SHEET - State Industrial Products

H223 Flammable aerosol. H280 Contains gas under pressure; may explode if heated. H319_3 Causes serious eye irritation. Precautionary Statements: P210 Keep away from heat, sparks and open flames. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.

Ambi Pur Aero Air Freshener | ProductReviewom.au

Ambi Pur Aero Air Freshener (Air Freshener & Deodoriser): 1.7 out of 5 stars from 18 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReviewom.au.

Airfreshener Aerosol Lemon Fresh - essef.be

Luchtverfrisser Lemon Fresh Verstuiver Aërosol RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Ecologie - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Isopropyl alcohol (67-63-0) LC50 vissen 1 9640 mg/l EC50 andere waterorganismen 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h)

Veiligheidsinformatiebladen - Home | Exclusiva

Zeer licht ontvlambare aerosol (Categorie 1), H222,H229 Irriteert de ogen (categorie 2), H319 Veiligheidsinformatieblad voor Tork Citrus Air Freshener Spray Tork Luchtverfrisserspray met Citrusgeur. Pagina 1 van 13 Netherlands (Dutch) SDS-ID: 21479

Veiligheidsinformatiebladen - Home | Exclusiva

Zeer licht ontvlambare aerosol (Categorie 1), H222,H229 Irriteert de ogen (categorie 2), H319 Veiligheidsinformatieblad voor Tork Citrus Air Freshener Spray Tork Luchtverfrisserspray met Citrusgeur. Pagina 1 van 13 Netherlands (Dutch) SDS-ID: 21479

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Vendor Spring Blossom Pagina 3/13 Uitgiftedatum : 10-12-2013 Vervangt uitgifte d.d : 28-08-2011 INFO CARE MSDS Propaan-2-ol 5 - < 10 67-63-0 200-661-7 F; Xi 11-36-67

Wat u ook nodig heeft, wanneer u het nodig heeft en

B = bulk, A = Aerosol. OPLOSMIDDELEN Product Basis Verwijdert Methode Veilig voor Eigenschappen Classificatie Olie, vet en vuil Verf Onderdompeling Onderdelenreinigers Onderdelenreinigers op lucht Handmatig Opmerking / aanbevolen systeem Metaal Kunststof (altijd eerst testen) ...