levering schoonmaakmateriaal aanbestedingen 2019

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019- levering schoonmaakmateriaal aanbestedingen 2019 ,Geplande aanbestedingen SSC ONS januari 2019 Vanuit Eenheid Naam aanbesteding Gezamenlijk? Wanneer starten Status Categorie Procesleider ONS Projectleider vakafdeling Overijssel BV Communicatiemiddelen BHV (1-5-2020) Nee Q3-2019 Aangemeld Facilitair Astrid Ekker M. Koerssen / …aanbestedingen - Rekenkamer Rotterdamdoor middel van aanbestedingen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemers de prestaties leveren die de gemeente voor ogen heeft, dient de gemeente duidelijke afspraken te maken over deze prestaties en deze vervolgens te controleren. In haar onderzoeksplan 2019 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel aangekondigdNieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018 en 2019 ...

Dec 20, 2017·De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. De drempelbedragen zijn verhoogd ten opzichte van de huidige drempelbedragen die nog gelden tot en met 31 december 2017. De belangrijkste wijzigingen voor gemeenten en andere decentrale overheden …

Aanbestedingswet 2012 | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures voor aanbesteden. Aanbesteden is de manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Zo krijgen aanbestedende diensten de beste prijs-kwaliteitverhouding. De huidige Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden.

Leveringen - 409689-2019 - TED Tenders Electronic Daily

Tenders Electronic Daily (TED) − het Europese Publicatieblad voor overheidsopdrachten. 409689-2019 - België-Brussel: Chemicaliën voor waterbehandeling

Gemeenten regio Utrecht - Aanbesteding duurzame energie ...

Gemeenten regio Utrecht - Aanbesteding duurzame energie 2019 - 2022 Omschrijving De in de aanbesteding participerende partijen dienen nieuwe contracten af te sluiten voor de levering van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2019.

Tendermarkt groeit met 8 procent in 2019

Het bijzondere hieraan is dat de aanbestedingen er al waren, terwijl de plaats van uitvoering nog niet bekend was. Pas op 30 augustus 2019 werd bekend gemaakt dat het songfestival 2020 in de Ahoy Rotterdam zal plaatsvinden. 2. Onbemande luchtvaartuigen In maart 2019 publiceerde de Nationale Politie een marktconsultatie voor de levering van drones.

Aanbestedingskalender 2019 - Gemeente Groningen | Inkoop ...

Wilt u zaken doen met de gemeente Groningen? De gemeente heeft de aanbestedingskalender gepubliceerd met daarin de geplande aanbestedingen voor 2019. Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees openbaar wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Albrandswaard 2019

2019. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1 Definities 5 ... van een sociale winst in de aanbestedingen die de gemeente Barendrecht, al dan niet in ... het aanbrengen en installeren van die levering. Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen ...

Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Omschrijving Afeer wil één raamovereenkomst afsluiten met betrekking tot de levering van schoonmaakmiddelen en klein schoonmaakmaterieel ten behoeve van de exploitatie van Afeer voor een initiële periode van drie jaar, optioneel te verlengen met maximaal één keer één jaar.

HANDREIKING AANBESTEDINGEN VERHUISDIENSTEN

Handreiking aanbestedingen verhuisdiensten (Branche)Organisatie voor Erkende Verhuizers, 31-5-2019 . Pagina . 4. van . 18. of hoger dan de Europese drempel dan zijn zowel deel 1 (inclusief de Gids

Drechtsteden, Levering Aardgas 2017-2019 met optiejaar ...

Drechtsteden is voornemens de levering van aardgas voor de periode van 1 januari 2017; 6:00 uur tot 1 januari 2020; 6:00 uur met een optiejaar voor 2020 voor alle aansluitingen aan te besteden. De gemeenten hebben een verschillende startdatum van levering. De levering van aardgas aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam start per 01-01-2018.

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018 en 2019 ...

Dec 20, 2017·De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. De drempelbedragen zijn verhoogd ten opzichte van de huidige drempelbedragen die nog gelden tot en met 31 december 2017. De belangrijkste wijzigingen voor gemeenten en andere decentrale overheden …

Aanbestedingen en gunningen week 48 van 2019 | RAI Vereniging

Nov 26, 2019·Aanbestedingen. Levering 2 Mobiele Audiologische Praktijken Den Haag Ministerie van Defensie Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 13/01/2020 14:00 uur. Levering SIE voertuig (snelle interventie eenheid) Haarlem Veiligheidsregio Kennemerland Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 13/01/2020 10:00 uur. Levering 6 tot 8 autoladders Leiden

IT-aanbestedingen 2019 (4): acceptatietesten - De Clercq ...

Het is alweer tijd voor het vierde en laatste deel van ons vierluik over opvallende uitspraken uit 2019 op het gebied van IT-aanbestedingen. Ditmaal hebben wij aandacht voor de regels die gelden bij het organiseren van een acceptatietestfase tussen voorgenomen gunning en definitieve gunning in. Acceptatietesten Veel IT-diensten en producten vragen om complexe implementaties.

Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2018-2019 …

Dec 20, 2017·Drempelwaarden Europese aanbestedingen 2018 – 2019. Drempelwaarden vastgesteld voor 2018 en 2019. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed. ... Levering kunststof afrasteringspalen Hollands …

Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2018-2019 …

Dec 20, 2017·Drempelwaarden Europese aanbestedingen 2018 – 2019. Drempelwaarden vastgesteld voor 2018 en 2019. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed. ... Levering kunststof afrasteringspalen Hollands …

Type Werk/Dienst/Levering AANBESTEDINGEN procedure …

AANBESTEDINGEN Werk/Dienst/Levering Type procedure Kwartaal Sluitplan Dienst EA 2019 Q1 Circulair meubilair Levering EA 2018 Q4 Enveloppen Levering EA 2019 Q3 Post Dienst EA n.n.t.b. Tapijt Levering EA 2019 Q1 Kerstpakketten (inpakken via Iederz) Levering EA 2019 Q2 Specialistisch reinigen tapijt Dienst EA 2019 Q1 Automatenbekers Levering EA ...

Aanbesteden in Zorg en Welzijn - SBI Formaat

aanbestedingen een verkeerde methodiek wordt gehanteerd, waardoor de verkeerde winnaar uit de bus kan komen. In 20% van de aanbestedingen in de praktijk blijkt de uitkomst te manipuleren. 3. Het al dan niet gegund krijgen van een aanbesteding kan grote gevolgen hebben voor zowel de organisatie als het personeel en de cliënt.

IT-aanbestedingen 2019 (4): acceptatietesten - De Clercq ...

Het is alweer tijd voor het vierde en laatste deel van ons vierluik over opvallende uitspraken uit 2019 op het gebied van IT-aanbestedingen. Ditmaal hebben wij aandacht voor de regels die gelden bij het organiseren van een acceptatietestfase tussen voorgenomen gunning en definitieve gunning in. Acceptatietesten Veel IT-diensten en producten vragen om complexe implementaties.

Geplande aanbestedingen SSC ONS augustus 2019

Geplande aanbestedingen SSC ONS augustus 2019 Vanuit Eenheid Naam aanbesteding Gezamenlijk? Wanneer starten Status Categorie Dalfsen Concerncontrol Accountantsdiensten boekjaar 2020 e.v. Nee tussen najaar 2019 - ... Dalfsen-Kampen-Zwolle ECC Levering verkeersborden Ja Q2 2019 Lopend Infra & Gebiedsontwikkeling

Bouwkroniek - Aanbestedingen

Bulletin der Aanbestedingen Nr 78 van maandag 25 maart 2019 Oproep tot kandidaatstelling ... (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering en installatie van laboratoriumapparatuur chemie/immunochemie inclusief geautomatiseerd preanalytisch systeem en bijhorende reagentia ...

Aanbestedingen blijven gemoederen bezig houden | Maverick ...

Het is de verwachting dat er in 2019 opnieuw veel wordt geprocedeerd over aanbestedingen voor de inkoop van jeugdhulp. Het afgelopen jaar waren er op dit gebied verschillende spraakmakende procedures. Om te beginnen het arrest van het Hof Den Bosch (“Hof”) over de tarieven in de regio Tilburg. De Jeugdwet verlangt van gemeentes dat er een ...

wetten.nl - Regeling - Aanbestedingswet 2012 - BWBR0032203

Overheersende invloed als bedoeld in de begripsomschrijving van overheidsbedrijf in artikel 1.1 wordt voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet vermoed indien een aanbestedende dienst, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van dat bedrijf:. a. de meerderheid van het geplaatste kapitaal bezit, b. over de meerderheid van de stemmen beschikt die aan de door het bedrijf ...

Overheidsopdracht: werk, levering of dienst?

Werk, levering of dienst. Decentrale overheden krijgen bij overheidsopdrachten te maken met de vraag of de opdracht valt onder een werk, levering of dienst. Deze definities zijn in art. 2 richtlijn 2014/24 opgenomen en worden hier uitgelegd. Ook maakt de richtlijn onderscheid tussen diensten en sociale en andere specifieke diensten.

Levering schoonmaakmateriaal door schoonmaakbedrijf DVO ...

Levering schoonmaakmateriaal In al uw behoeften op het gebied van sanitaire middelen, materialen en dispensers van papier, zeep en luchtverfrissers kan DVO Cleaning u voorzien. Ook de vullingen van de dispensers, zoals toiletpapier, papieren handdoekjes, handzeep en luchtverfrissers kunnen wij u leveren.