naam van insecticiden die in landbouwtermen worden gebruikt

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Wat is nafta of aardoliedestillaat? | Technisch Werken- naam van insecticiden die in landbouwtermen worden gebruikt ,Jun 04, 2014·Oliedestillaten worden in Europa in verschillende productielocaties omgezet in grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor de fabricage van plastic producten. Daarnaast worden de destillaten uit olie ook gebruikt voor de fabricage van meststoffen, insecticiden, geneesmiddelen en zelfs voedingsmiddelen.BIJSLUITER GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE …Als er sprake is van oplikken, kan gedurende een korte periode overmatig speekselen worden waargenomen, voornamelijk door de aard van de dragerstof. Tot de uiterst zeldzame verdachte bijwerkingen die na gebruik zijn gemeld behoren voorbijgaande huidreacties, roodheid, jeuk of haaruitval. In uitzonderlijke gevallen zijnBD/2019/REG NL 8921/zaak 777993 DE MINISTER VAN …

Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis. 4.3 Contra-indicaties In afwezigheid van beschikbare gegevens, het diergeneesmiddelniet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen.

ecosysteem | Jan Willem Boissevain

Ook bestrijdingsmiddelen die door particulieren in de tuin worden gebruikt bedreigen de bijenpopulatie. De explosie van bijensterfte houdt gelijke tred met de invoering van insecticiden vanaf de jaren 90, die spuiten overbodig maken. Bijen komen met het gif in aanraking via de pollen en het stuifmeel.

Aardappel - Wikipedia

De aardappel (Solanum tuberosum) is een cultuurgewas, dat behoort tot de nachtschadefamilie, net als de tomaat, paprika en tabak.De aardappel is een plant die in ondergrondse knollen een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Het zetmeel slaat de plant op in voor de mens eetbare stengelknollen, die net als de plant zelf aardappelen of aardappels worden genoemd.

Trimethylfosfiet - Wikipedia

De reactie van chloraal met trimethylfosfiet levert op deze manier het insecticide dichloorvos, dat sedert 2007 echter niet meer toegelaten is in de Europese Unie.. Trimethylfosfiet wordt ook gebruikt als methylerings- en fosforyleringsmiddel, vooral bij de synthese van insecticiden en herbiciden.Net zoals de meeste andere fosfanen en fosfietesters is trimethylfosfiet gevoelig voor oxidatie ...

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Naam van de fabrikant S.A.S. Adres van de fabrikant ... Flybait mag niet meer dan 8 keer in een periode van 12 maanden worden gebruikt. ... Lurectron Flybait, dat behoort tot de klasse van neonicotinoïde insecticiden, die een andere werking hebben dan andere klassen van

Crop Science Belgie

Die realiteit is dat oogsten moeten slagen en dat doen ze niet vanzelf. Net zoals mensen, kunnen planten ziek worden of ten prooi vallen aan plagen. Dan zijn medicijnen nodig. In landbouwtermen: veilige en doeltreffende gewasbeschermingsmiddelen die pas na een lange en …

Trimethylfosfiet - Wikipedia

De reactie van chloraal met trimethylfosfiet levert op deze manier het insecticide dichloorvos, dat sedert 2007 echter niet meer toegelaten is in de Europese Unie.. Trimethylfosfiet wordt ook gebruikt als methylerings- en fosforyleringsmiddel, vooral bij de synthese van insecticiden en herbiciden.Net zoals de meeste andere fosfanen en fosfietesters is trimethylfosfiet gevoelig voor oxidatie ...

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

LURECTRON Flybait mag niet meer dan 8 keer in een periode van 12 maanden worden gebruikt. Merkbare verlaging van de aantallen huisvliegen kan vanaf dag 1 worden waargenomen en de huisvliegbeheersing kan naar verwachting ≥ 3 weken duren en kan tot 8 weken duren onder normale omstandigheden. Apparatuur die wordt gebruikt voor de verftoepassing ...

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

LURECTRON Flybait mag niet meer dan 8 keer in een periode van 12 maanden worden gebruikt. Merkbare verlaging van de aantallen huisvliegen kan vanaf dag 1 worden waargenomen en de huisvliegbeheersing kan naar verwachting ≥ 3 weken duren en kan tot 8 weken duren onder normale omstandigheden. Apparatuur die wordt gebruikt voor de verftoepassing ...

Is er een verschil tussen insecticiden? "Een insect is een ...

De neonicotinoïden worden dan weer vooral gebruikt tegen vliegende insecten." Vooral neonicotinoïden is heel erg ongezond. "Je hoort het al aan de naam. ... Koen is geen fan van insecticiden omdat je er niet selectief mee kan bestrijden. "Een product tegen wespen zal helaas ook bijen doden en die hebben we broodnodig voor onze biodiversiteit.

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Ter bestrijding van vliegen op plaatsen die niet nat gereinigd worden: • Zoek de rustplaatsen van de vliegen op en bespuit het oppervlak. Ter bestrijding van vliegen op plaatsen die nat gereinigd worden: • Bespuit alleen naden en kieren / pleksgewijs. 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Version 21 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN …

Pyrethrines worden gebruikt als insecticiden in de land- en tuinbouw. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid voor sensibilisatie via die weg. Er is slechts beperkte ervaring beschikbaar met dit middel bij kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot en met 23 maanden. Kinderen onder de 2 jaar zullen behandeld worden onder toezicht ...

Lijst van de meest populaire insecticiden met ...

Insecticide is een woord dat wordt gebruikt om alle geneesmiddelen gericht op het vernietigen van insectparasieten te generaliseren. Het woord internationaal, omvat twee betekenissen – insect – een insect en cide – om in te korten.“Akhtar” “Aktara” is een geneesmiddel geproduceerd in de vorm van korrels. Deze verbinding behoort tot de groep van contact-intestinale insecticiden, […]

Verschil tussen urethaan en polyurethaan / Wetenschap ...

Daarom kan urethaan in verschillende vormen worden gevormd om gewenste producten te produceren. De belangrijkste toepassingen van urethaan omvatten de productie van insecticiden, diergeneesmiddelen en andere farmaceutische producten; soms wordt het gebruikt als oplosmiddel, in sommige gevallen wordt urethaan gebruikt om kunststoffen te produceren.

Insecten als voedsel - WUR

Door Arnold van Huis In de natuur worden insecten gegeten door planten, andere insecten, vissen, vogels, reptielen, amfibieën en zoogdieren. In Azië worden zijderupsen, die niet meer voor de zijdeteelt worden gebruikt, aan kippen gevoerd. Ook soorten, die nauw aan de mens verwant zijn, zoals chimpansees en gorilla’s, eten insecten.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg ... Seresto kan gebruikt worden als deel van een behandelingstrategie tegen Vlooienallergiedermatitis (VAD). ... Pas de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen ...

VERSCHIL TUSSEN HERBICIDE EN INSECTICIDE | VERGELIJK HET ...

Insecticiden worden ook in huishoudens gebruikt om het huis van kakkerlakken en andere soortgelijke insecten te verlossen. Het is echter ongebruikelijk om herbicide in huis te gebruiken. Herbicide komt van het woord kruid dat betrekking heeft op planten, en natuurlijk is insecticide voor insecten.

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Naam van de fabrikant Sharda Cropchem Limited ... Het product is niet bedoeld om te worden gebruikt in ruimtes waar dieren worden gehuisvest. Blootstelling aan gehuisveste ... gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

10 medicijnen waarvan je niet wist dat ze uit het bos ...

De helft daarvan is afkomstig uit de tropische regenwouden. Naar schatting 50.000 plantensoorten worden medicinaal gebruikt, met een handelswaarde van meer dan 60 miljard dollar per jaar. Binnen het plantenrijk hebben bomen een substantiële bijdrage aan deze cijfers, veel bomen worden gebruikt in traditionele en modern geneeskunde.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het diergeneesmiddel niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken of 10 kg lichaamsgewicht. Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten (zie rubriek 4.5 - Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik).

Insecticide - Wikipedia

Een insecticide is een chemisch bestrijdingsmiddel, een insectendodend middel. Insecticiden worden vooral ingezet in huis, tegen muggen en vliegen, mieren, kakkerlakken en ander ongedierte.; in de land-en tuinbouw tegen plaaginsecten die schade aan de oogst kunnen aanbrengen.; Een nadeel van insecticiden is dat ze vrijwel altijd zeer aselectief zijn: niet alleen het gewenste schadelijke insect ...

Contact-insecticiden - DUTCH ELM DISEASE

Stoffen als DDT worden daarom ondanks hun effectiviteit niet meer gebruikt. Verspreiding van de contact-insecticiden tijdens het sproeien vormt een bijkomend probleem dat de toepassing van de stoffen eveneens beperkt {}. Tegenwoordig gebruikt men meestal insecticiden die de stof chloropyrifos bevatten om iepenspintkevers te bestrijden.

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

10) Aanpassing van apparatuur (spuitmonden, werkdruk, spuitvolume, druppelgrootte, enz.) voor toediening moet zodanig worden gekozen dat de toepassing van de biocide direct in de boomkruin plaatsvindt. 11)De biocide mag alleen worden gebruikt onder de volgende gunstige externe omstandigheden:

Als de bij uitsterft, hebben we een groot probleem | Lush ...

Het gaat hierbij om een verbod in de buitenlucht en geldt dus niet voor de gewassen die in kassen groeien. De chemische insecticiden worden gebruikt om insecten te doden die de oogsten kunnen beschadigen. Maar de bestrijdingsmiddelen doden ook nuttige …