afgevaardigde wg insecticide msds concentraat fungicide

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Product Name: LifeGard WG Safety Data Date of CompiSheet ...- afgevaardigde wg insecticide msds concentraat fungicide ,Page 1 of 7. Safety Data Date of CompiSheet (SDS) Product Name: LifeGard WG. lation: October 12, 2016. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertakingGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN CHEMISCH - PDF Gratis …5 DACONIL Fungicide in diverse teelten. en 10ltr. DAZIDE 85% Zie ook Alar., 2 1 /2 kg. DECIS EC Breedwerkende insecticide in diverse teelten. 1 en DELAN DF Fungicide tegen o.a. sterroetdauw in rozen en bladvalziekte in bessen en kersen. 6 DIMANIN en Middel ter bestrijding van groene aanslag, ontsmettings- en desinfectie - middel.Cuprex Garden dosering - deze doos cuprex garden bevat ...

Cuprex Garden dosering. Cuprex Garden tegen ziekten op sierplanten, groenten en fruit. Waar te koop Breedwerkend middel tegen ziekten op sierplanten, groenten en fruit. Cuprex Garden is breed werkzaam tegen o.a. vals meeldauw (aardappelziekte), tomaten en druivelaars, krulziekte bij perzikbomen, tak- en bloesemsterfte bij kersen-, krie ken- en pruimenbomen, sierbomen en sierheesters Cuprex Garden.

Crop Science Belgie

Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver, rogge en graszaadteelt. Erkenningsnummer: 9970P/B Actieve stof: bixafen 75 g/l (7,4% w/w)

Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ...

Conserve Garden 1/9 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Handelsnaam Conserve Garden ...

Confidor 200 SL. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van ...

1 Confidor 200 SL Systemisch insecticide voor appelbomen, plantbakbehandeling van spruitkool, siergewassen, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen, tabak en hop. Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen.

Cuprex Garden dosering - deze doos cuprex garden bevat ...

Cuprex Garden dosering. Cuprex Garden tegen ziekten op sierplanten, groenten en fruit. Waar te koop Breedwerkend middel tegen ziekten op sierplanten, groenten en fruit. Cuprex Garden is breed werkzaam tegen o.a. vals meeldauw (aardappelziekte), tomaten en druivelaars, krulziekte bij perzikbomen, tak- en bloesemsterfte bij kersen-, krie ken- en pruimenbomen, sierbomen en sierheesters Cuprex Garden.

Boerenbond | trouw aan land- en tuinbouw

fungicide levuricide ACTICIDE AGT 2 4814B 6,2 Zilverchloride 7783-90-6 9 ACTICIDE BAC 50 M 8315B met water mengbaar concentraat 8 ACTICIDE BAC 80 5315B ACTICIDE BW 10 4213B 6 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on 2634-33-5 ACTICIDE CF NOTIF334 Terbutryn 886-50-0 ACTICIDE CHR 0107 7314B Bronopol 52-51-7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF Free Download

5 MSDS BRAVO Ecotoxiciteitseffecten: Toxiciteit voor vissen: Giftigheid voor ongewervelden: Toxiciteit voor algen: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel), 0,195 mg/l, 96h EC50 Daphnia magna (grote watervlo), 0,882 mg/l, 24 h ErC50 Pseudokirechneriella subcapitata (groene alg), 0,521 mg/l, 72 h 13. Instructies voor verwijdering Product: Vijvers, waterlopen en sloten niet verontreinigen met ...

Boerenbond | trouw aan land- en tuinbouw

fungicide levuricide ACTICIDE AGT 2 4814B 6,2 Zilverchloride 7783-90-6 9 ACTICIDE BAC 50 M 8315B met water mengbaar concentraat 8 ACTICIDE BAC 80 5315B ACTICIDE BW 10 4213B 6 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on 2634-33-5 ACTICIDE CF NOTIF334 Terbutryn 886-50-0 ACTICIDE CHR 0107 7314B Bronopol 52-51-7

Agrichim Glyfosaat PDF Gratis download - docplayer.nl

PROSARO Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. Toelatingsnummer: 9515P/B Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van: 125 g/l (12.7 %) prothioconazole 125 g/l . Nadere informatie

Crop Science Belgie

Fungicide voor teelten van appels, peren, kersen, krieken, pruimen, abrikozen, perziken en druiven. Erkenningsnummer: 10432P/B Actieve stof: fluopyram 200 g/l (17,7 %) tebuconazool 200 g/l (17,7 %) Formuleringstype: Suspensie concentraat (SC) Eigenschappen:

Fungicide/SERCADIS® Tegen schurft en witziekte in appel en ...

1,4SIGHT, Laat ze in rust ! De natuurlijke kiemrust verlenger voor aardappelen tijdens de bewaring. 1,4SIGHT® bevat 98 % 1,4-dimethylnaftaleen (1,4DMN) en geeft een natuurlijke langdurige kiemrust bij aardappelen. 1,4DMN komt van nature voor in aardappelen. 1,4DMN onderdrukt de kieming, de ademhaling wordt verlaagd en de aardappelen komen tot rust.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET - DoMyOwnom

MATERIAL SAFETY DATA SHEET AFFIRM™ WDG Page 1 of 6 Please read the entire document. This Material Safety Data Sheet contains important environmental, health and toxicology information for your employees, and anyone who will use, transport, store, dispose of or handle this product. Please make sure this information is given to them.

Edialux fungicide — het wordt in het bijzonder aanbevolen ...

Edialux fungicide. edialux fungicide. Je zocht op: Tuininfo (25 resultaten) Tuinforum (+200 resultaten) Webshop (47 resultaten) Dithane garden 250 g . Vanaf € 20,95. Insecticide DELETE moestuin - 20 ml . Vanaf € 12,25. Storm Ultra Secure - 12 x 25 g. Tijdelijk uitverkocht . € 16,50.

Fungicide/SERCADIS® Tegen schurft en witziekte in appel en ...

1,4SIGHT, Laat ze in rust ! De natuurlijke kiemrust verlenger voor aardappelen tijdens de bewaring. 1,4SIGHT® bevat 98 % 1,4-dimethylnaftaleen (1,4DMN) en geeft een natuurlijke langdurige kiemrust bij aardappelen. 1,4DMN komt van nature voor in aardappelen. 1,4DMN onderdrukt de kieming, de ademhaling wordt verlaagd en de aardappelen komen tot rust.

Material Safety Data Sheet - Amazon S3

Product Name: DELEGATE* WG Insecticide Issue Date: 10/04/2010 Page 5 of 9 Vapor Pressure Not applicable Boiling Point (760 mmHg) Not applicable. Vapor Density (air = 1) Not applicable Specific Gravity (H2O = 1) Not applicable Liquid Density Not applicable Bulk Density 0.5 g/ml @ 21.8 °C Tapped Volumetric Freezing Point Not applicable Melting Point No test data available

Confidor 200 SL. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van ...

1 Confidor 200 SL Systemisch insecticide voor appelbomen, plantbakbehandeling van spruitkool, siergewassen, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen, tabak en hop. Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen.

Toelatingen en gebruik | College voor de toelating van ...

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten voor gebruik volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften. Dan zijn ze veilig te gebruiken, en dat is waar handhavende instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en …

Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ...

Conserve Garden 1/9 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Handelsnaam Conserve Garden ...

Edialux fungicide — het wordt in het bijzonder aanbevolen ...

Edialux fungicide. edialux fungicide. Je zocht op: Tuininfo (25 resultaten) Tuinforum (+200 resultaten) Webshop (47 resultaten) Dithane garden 250 g . Vanaf € 20,95. Insecticide DELETE moestuin - 20 ml . Vanaf € 12,25. Storm Ultra Secure - 12 x 25 g. Tijdelijk uitverkocht . € 16,50.

Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ...

Conserve Garden 1/9 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Handelsnaam Conserve Garden ...

Xentari gebruiksaanwijzing | klik hier voor gebruiksadvies

Xentari is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve kan zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast. TOEGELATEN IN. Akkerbouwgewassen. Witlof (pennenteelt) Cichorei; Peulvruchten XENTARI WG 2/10 Versie 6 / B Herzieningsdatum: 11.02.2020 102000007233 Printdatum: 11.02.2020 Gevarenaanduidingen H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

SAFETY DATA SHEET - Amazon S3

Product name : DELEGATE ™ WG Insecticide Issue Date: 07/01/2016 Page 2 of 11 Kaolin 1332-58-7 38.0% Titanium dioxide 13463-67-7 1.0% Quartz 14808-60-7 0.4% Balance Not available 35.6% 4. FIRST AID MEASURES Description of first aid measures General advice: First Aid responders should pay attention to self-protection and use the

Edialux fungicide — het wordt in het bijzonder aanbevolen ...

Edialux fungicide. edialux fungicide. Je zocht op: Tuininfo (25 resultaten) Tuinforum (+200 resultaten) Webshop (47 resultaten) Dithane garden 250 g . Vanaf € 20,95. Insecticide DELETE moestuin - 20 ml . Vanaf € 12,25. Storm Ultra Secure - 12 x 25 g. Tijdelijk uitverkocht . € 16,50.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF Free Download

5 MSDS BRAVO Ecotoxiciteitseffecten: Toxiciteit voor vissen: Giftigheid voor ongewervelden: Toxiciteit voor algen: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel), 0,195 mg/l, 96h EC50 Daphnia magna (grote watervlo), 0,882 mg/l, 24 h ErC50 Pseudokirechneriella subcapitata (groene alg), 0,521 mg/l, 72 h 13. Instructies voor verwijdering Product: Vijvers, waterlopen en sloten niet verontreinigen met ...