tool voor het monitoren van resistentie tegen insecticiden

Productieomgeving

Samenwerkende partner

5.2 Duurzame gewasbescherming | Teelthandleiding ...- tool voor het monitoren van resistentie tegen insecticiden ,Voorbeelden van het verhogen van de biodiversiteit, zoals het plaatsen van nestkasten voor uilen, de aanleg van een meerjarige kruidenrand langs het perceel, het zaaien van een groenbemester en het uitvoeren van een niet-kerende grondbewerking, zijn te vinden op deze pagina. Figuur 5.2.2 Overzicht van maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.Tritrofische interacties bij de afweer van planten ...Systemisch verworven resistentie . Planten hebben aangetoond dat ze na de eerste infectie resistentie kunnen opbouwen tegen ziekteverwekkers. Dit vermogen wordt systemisch verworven resistentie genoemd en komt tot bloei nadat een plant is geïnfecteerd door een ziekteverwekker. Na het overleven van de infectie bevat de plant verhoogde hoeveelheden afweerstoffen zoals chitinasen.RIVM rapport 601712009/2012 F.M. Schets | H. Blaak | M ...

Pagina 10 van 55 hoofdluizen resistentie tegen permethrin aangetoond en is de resistentie van schurftmijten tegen lindaan, permethrin en ivermectine wereldwijd beschreven. De frequentie van het gebruik van een insecticide of controletactiek is een van de meest bepalende factoren voor resistentieontwikkeling. Bij elk gebruik is er

Ongediertebestrijding voor bedrijven, instellingen en ...

Er zal steeds gewerkt worden met het bestrijdingsmiddel dat voor uw situatie het meest geschikt is. Bij het bestrijden van ongedierte wordt regelmatig van lokaas gewisseld om resistentie tegen te gaan. Voordelen van een jaarcontract: Het verminderen en onder controle houden van ongedierteoverlast door regelmatige controles

Commissie presenteert Farm-to-Fork-strategie: duurzame ...

Tegen 2025 moet 100% van de plattelandsgebieden toegang hebben tot internet. Dit maakt de integratie van precisielandbouw en het gebruik van kunstmatige intelligente mogelijk en draagt bij aan een verbeterd bodembeheer, verbeterde waterkwaliteit en vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

5.2 Duurzame gewasbescherming | Teelthandleiding ...

Voorbeelden van het verhogen van de biodiversiteit, zoals het plaatsen van nestkasten voor uilen, de aanleg van een meerjarige kruidenrand langs het perceel, het zaaien van een groenbemester en het uitvoeren van een niet-kerende grondbewerking, zijn te vinden op deze pagina. Figuur 5.2.2 Overzicht van maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.

Bietenras kiezen steeds ingewikkelder - Food & Agribusiness

10) Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus. 11) +/- = matig, zie tabel met eigenschappen bietencysteaaltjesresistente rassen voor meer informatie. 1) De resistentie tegen bietencysteaaltjes is partieel, wat wil zeggen dat bij gebruik van deze rassen er nog wel een vermeerdering van ...

5.2 Duurzame gewasbescherming | Teelthandleiding ...

Voorbeelden van het verhogen van de biodiversiteit, zoals het plaatsen van nestkasten voor uilen, de aanleg van een meerjarige kruidenrand langs het perceel, het zaaien van een groenbemester en het uitvoeren van een niet-kerende grondbewerking, zijn te vinden op deze pagina. Figuur 5.2.2 Overzicht van maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.

"Merpan" voor de bescherming van appelbomen: beschrijving ...

Wetenschappers over de hele wereld zijn verbaasd over het creëren van progressieve beschermende medicijnen voor verschillende culturen. Voortdurend op dit gebied worden nieuwe en nieuwe ontdekkingen gedaan. Elk jaar worden pesticiden effectiever en hun negatieve impact op het milieu neemt geleidelijk af. Een van de voorbereidingen van de nieuwe generatie is het fungicide “Merpan”, …

(PDF) On the way to eradicating malaria - ResearchGate

The new global strategy to achieve long-term malaria eradication is based on rapid treatment of individual malaria patients and blocking the spread of Plasmodium parasites in the population.

Bedwantsen zijn minder gevoelig voor gif na bloedmaaltijd ...

De onderzoekers vermoeden dat een bloedmaaltijd het detoxificatie enzym stimuleert. Dit enzym is verantwoordelijk voor het opbouwen van resistentie. Hierdoor is de kans dus groter dat er meer bedwantsen overleven nadat ze een bloedmaaltijd hebben genoten. Een combinatie van bestrijden en monitoren is dus sterk aan te bevelen!

Herbicide Doubloon Gold: hoe en tegen welke handelingen ...

Neutralisatie en verwijdering van containers, residuen van het medicijn en waswater moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met SanPiN 1.2.2584-10 (Moskou, 2002) en de "Tijdelijke instructie over het voorbereiden van het begraven van verboden en ongeschikt voor gebruik pesticiden en containers van onder hen" ( VNIPIagrohim, Ryazan, 1989).

Niet-waard- en insectresistentie - WUR

De focus van het onderzoek bij onze groep ligt op de veredeling voor resistentie tegen een aantal verschillende pathogenen, voornamelijk met (moleculair-)genetische methoden. Het onderzoek dekt alle aspecten gerelateerd aan resistentieveredeling af, waaronder belangrijke resistentiegenen, kwantitatieve resistenties (QTL) en niet-waardresistentie.

in vruchtgroenten onder glas - COnnecting REpositories

Resistentie van bladluizen tegen insecticiden was ook de belangrijkste drijfveer voor de opmars van biologische bladluisbestrijding in de vruchtgroententeelt in de 90-er jaren, eerst bij katoenluis (van Steenis, 1995) en korte tijd later bij de “rode luis”. Vooral dit laatste geval leidde tot een hausse in de verkoop van

WageningenWorld 0111 NL

bij programma' s voor het monitoren van muggen. Dat monitoren gebeurt nu door mensen in korte broek 's avonds buiten te laten zitten en dan het aantal landende mug- den de onderzoekers zorgvuldig warm en v 'Dat luistert heel nauv 'Dit is een gesloten sy luchtdruk buiten muggen binnen slech zen 00k altijd wat koc we weten dat het onm

Commissie presenteert Farm-to-Fork-strategie: duurzame ...

Tegen 2025 moet 100% van de plattelandsgebieden toegang hebben tot internet. Dit maakt de integratie van precisielandbouw en het gebruik van kunstmatige intelligente mogelijk en draagt bij aan een verbeterd bodembeheer, verbeterde waterkwaliteit en vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Aziatische hoornaar: gevolgen voor bestuivers en …

afname van het aantal bloemvisitaties met 55%. Of dit gevolgen heeft voor bevruchting of plantpopulaties is niet onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat insectenbestuiving van cultuurgewassen in het gedrang komt door de introductie van de Aziatische hoornaar. Voor het monitoren van de Aziatische hoornaar zijn verschillende mogelijkheden.

Commissie presenteert Farm-to-Fork-strategie: duurzame ...

Tegen 2025 moet 100% van de plattelandsgebieden toegang hebben tot internet. Dit maakt de integratie van precisielandbouw en het gebruik van kunstmatige intelligente mogelijk en draagt bij aan een verbeterd bodembeheer, verbeterde waterkwaliteit en vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

themanummer NTMM over antibioticagebruik, antibiotic ...

Wel vroegen de auteurs aandacht voor de geleidelijke toename van resistentie tegen clindamycine. ... De pilot heeft laten zien dat data-extractie voor het monitoren van bovengenoemde stewardshipdoelen ... et al. Development of diagnostic prediction tools for bacteraemia caused by 3rd generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae in ...

Beperk teeltrisico's en verbeter pensbenutting via maisras ...

Jan 16, 2021·Het is een dubbeldoelras, zowel geschikt voor snijmais, CCM en korrelmais. Het is goed bestand tegen droogte, blijkt uit Hydraneo, het droogteresistentieprogramma van Limagrain. De mate van resistentie tegen droogte en hitte kan voor telers een argument zijn bij de rassenkeuze, vooral op droogtegevoelige percelen waar beregening niet mogelijk is.

5.2 Duurzame gewasbescherming | Teelthandleiding ...

Voorbeelden van het verhogen van de biodiversiteit, zoals het plaatsen van nestkasten voor uilen, de aanleg van een meerjarige kruidenrand langs het perceel, het zaaien van een groenbemester en het uitvoeren van een niet-kerende grondbewerking, zijn te vinden op deze pagina. Figuur 5.2.2 Overzicht van maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.

Bietenras kiezen steeds ingewikkelder - Food & Agribusiness

10) Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus. 11) +/- = matig, zie tabel met eigenschappen bietencysteaaltjesresistente rassen voor meer informatie. 1) De resistentie tegen bietencysteaaltjes is partieel, wat wil zeggen dat bij gebruik van deze rassen er nog wel een vermeerdering van ...

Inventory of observed unexpected environmental effects …

koolzaad, suikerbieten en katoen. Het gaat vooral om tolerantie voor glyfosaat (ca. 95%). Deze tolerantie-eigenschap wordt vaak aangeduid met Roundup Ready. Daarnaast worden ook rassen gebruikt met tolerantie voor het herbicide glufosinaat-ammonium (Liberty Link). Resistentie tegen insecten wordt op grote schaal gebruikt in maïs en katoen.

Bietenras kiezen steeds ingewikkelder - Food & Agribusiness

10) Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus. 11) +/- = matig, zie tabel met eigenschappen bietencysteaaltjesresistente rassen voor meer informatie. 1) De resistentie tegen bietencysteaaltjes is partieel, wat wil zeggen dat bij gebruik van deze rassen er nog wel een vermeerdering van ...

Resistentiegroepen van gewasbeschermingsmiddelen | Royal ...

Resistentie voorkomen Om te voorkomen dat een gewas een resistentie ontwikkelt, is een breed pakket van gewasbeschermingsmiddelen een vereiste. Daarom kan het Ctgb er alleen voor kiezen om een toepassing niet (meer) toe te laten wanneer er minstens vijf resistentiegroepen beschikbaar blijven. Wanneer een middel wordt vervangen door een ...

Antibioticaresistentiegenen in oppervlaktewater en de ...

Dat geeft een beter beeld van de aanwezigheid van ARG in het ruwe water en behandeld water na verschillende zuiveringsprocessen. Monstername bij innamepunten en zuivering. Het project start met een inventarisatie van relevante ARG en het inzetten van de huidige set van Q-PCR-testen, om de aanwezigheid van ARG te monitoren.